Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 18.06.2013 10:24:05 

Pracoviská vysokej školy
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva využíva pre svoju činnosť priestory :
 
 
 
 
 
Kontakt
 
 
Kukučínova 17
 
040 01 Košice
 
tel./fax : + 421 (0) 55 72 010 71
e-mail: vsbm@vsbm.sk
 
Referát vzdelávania:
tel./fax: +421 (0) 55 72 010 70
e-mail: studijne@vsbm.sk
            vsbm-studijne@mail.t-com.sk
 
 
Stránkové dni referátu vzdelávania a ekonomického oddelenia:
 pondelok, utorok a štvrtok
od 8.00 do 12.00 hod.
od 12.30 do 15.00 hod.
 
 
 
Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach je knižnicou so špecializovaným fondom a informačnými zdrojmi ktoré tematicky odpovedajú základnej profilácii  ústavov VŠBM v Košiciach.
Akademická knižnicaposkytuje knižnično-informačné služby v súlade so študijným odborom, študijnými programami a zámermi  VŠBM v Košiciach pre  zamestnancov a  registrovaných študentov VŠBM v Košiciach.
Knižnica nie je verejnosti prístupná.
 
Výpožičná doba:  
 
pondelok – piatok     -   7.00  -  20.00 hod.
 
 
Služby AK VŠBM v Košiciach :
1. Výpožičná služba :
- prezenčná , t.z.
voľne prístupné zdroje určené pre štúdium  v priestoroch knižnice (časopisy, knihy )
 
- absenčná, t.z.
výpožičky mimo knižnice .Celý knižničný fond je umiestnený na prízemí a je určený k voľnému výber a požičiavaniu. Jednotlivé tituly sú zoradené podľa sekcií.
Špeciálny fond diplomových a bakalárskych prác je radený abecedne a je umiestnený samostatne v študovni. Kvalifikačné práce sú určené na prezenčné výpožičky.
2. Referenčná služba:
konzultačná a poradenská služba o :
 
 
Þ katalógoch
Þ knižných fondoch
Þ elektronických informačných zdrojoch
3. Špeciálne služby : 
Þ kopírovanie  textov na USB kľúč,
Þ napaľovanie  študijných materiálov na CD,
Þ možnosť používania PC s textovým editorom (Word) , tabuľkovým editorom (Excel)
Internet :  prístupný pre registrovaných užívateľov knižnice
Študovňa : všeobecná
V blízkej dobe sa počíta s rozšírením služieb o propagačné a reprografické činnosti.
 
 
 
Kontakty a informácie:
 
Adresa: Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
            Štefánikova 32
            040 01 Košice
 
 
Tel.                         055 / 720 56 18
Fax:                       055 / 720 56 10
e-mail:                    kniznica@vsbm.sk
 
Služby:                   Zdenka Fazekašová,
                                Marianna Urbanová,
                                Bc. Kvetoslava Spišiaková                
 
riaditeľka:               Ing. Mária Schürgerová
e - mail :               maria.schurgerova@vsbm.sk
Tel.                           055 / 720 56 19
TOPlist